BPS voor Batterij-opslagsystemen, Solarinstallaties: van daken tot parken, Advisering op het gebied van productie en toepassing van batterijen & Testen

De Methode

Battery Power Storage ontwerpt elke EBU op maat, gebaseerd op geleverd vermogen aan zonne-energie, eigen verbruik, grootte van de aansluiting en de wensen van de klant (inzet)

Battery Power Storage  garandeert de inzet van de EBU voor 10 jaar. De beschikbare capaciteit komt nooit onder de 80%.

De batterij behoudt voor de volle 10 jaar de volledige fabrieksgarantie.

De Loodbatterij

De loodbatterij is al ruim 100 jaar in productie. De chemie is gebaseerd op de reactie tussen lood-dioxide en lood, waarbij het elektrolyt (verdund zwavelzuur) verbruikt wordt.

PbO2 + Pb + 2H2SO4 <--> 2PbSO4 + H2O

De in de EBU's van BPS gebruikte cellen zijn van de hoogste kwaliteit en speciaal gemodificeerd voor de beste prestaties in deze toepassing.

De Energie Buffer Unit (EBU)

De energie buffer unit, ook wel batterijopslag of, in het Engels, ESS genoemd (Energy Storage System), begint langzamerhand zijn intrede te doen in Nederland. Dit als gevolg van de toename van duurzame energieopwekking. Deze is in vergelijking met productie door b.v. kolencentrales zeer onregelmatig door bewolking (bij solar) of windstilte. De energie komt daardoor in pieken vrij op veel verschillende locaties waardoor onbalans ontstaat: een energiebuffer kan leveren en opnemen wanneer gevraagd wordt en daarmee het net stabiel houden.

Energiemarkten

Deze instabiliteit levert ook kansen op; de energieprijzen zijn aan de beurs genoteerd hetgeen betekent dat de prijs kan variëren: hoog wanneer er veel vraag/levering is of laag als er weinig vraag is. Met een energiebuffer wordt de mogelijkheid gecreëerd te leveren wanneer de prijs het hoogst is en op te nemen wanneer de prijs het laagst is.


Bron: https://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_afhandeling/verrekenprijzen/index.aspx

Unieke Technologie
De energie buffer unit van Battery Power Storage (BPS) is uniek in deze sector. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de EBU van BPS is geweest een systeem te creëren waarmee geld verdiend kan worden, zelfs onafhankelijk van subsidies. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beproefde technologie: de (gemodificeerde) Pb++ batterij. Voordeel van deze technologie is lage kosten gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid. Door een uitgekiend monitoring en uitwisselingssysteem garandeert Battery Power Storage 100% netto vermogensgarantie gedurende de looptijd. Het verschil in levensduur van de batterij is daardoor niet het probleem van de eigenaar. Na de looptijd van 10 jaar staat er weel een nieuw batterijsysteem.

Combinatie Warmtebatterij en Pb++ batterij
Door de Pb++ te combineren met de warmtebatterij van CESAR wordt het mogelijk om ook de FCR markt te bedienen. Dit betekent een vaste vergoeding per week waarbij een 2MWh EBU, 1MW kan leveren en 1MW kan opnemen.


de volgende punten zijn van belang:

 • Extra verdienmodel
 • Peak Shaving
 • 100% groene stroom
 • Ten alle tijde rechtstreeks leveren/afnemen
 • Marktconforme prijs
 • Een oplossing oor het congestie probleem (vraag of aanbod aan elektrische energie is groter dan de aansuiting)

Op grond van bovenstaande wensen kan BPS de volgende oplossingen bieden:

 • Lagere ecologische voetafdruk
 • Pb++ batterij is 99,5% recyclebaar
 • Cradle-to-cradle, bijdrage aan circulaire economie
 • Peak Shaving
 • Energie dag en nacht beschikbaar (24/7)
 • Verkopen en inkopen op energiemarkt
 • Meer subsidies
 • 100% financierbaar