Batterijtesten

BPS heeft een volledig ingericht laboratorium met 3, 150A laad/ontlaadcircuits voor het uitvoeren van

 • Capaciteistesten                    (EN, DIN, JIS, SAE en IC normen
 • Cyclustesten                           (EN50342 en EN60254)
 • Ladingsacceptatietesten      (EN50342-2 en EN50342-6)

De testgegevens worden beschikbaar gesteld door middel van een duidelijke van een duidelijke rapportage met waar nodig aanbevelingen

Forensisch onderzoek

Met alleen al 23 jaar expertise in onderzoek en ontwikkeling van accu’s en dus ook uitvalanalyses is veel kennis aanwezig m.b.t. reden van uitval.

 • Failure Mode Analyse            Forensisch onderzoek aan batterijen ter vaststelling van de reden van                                                   uitval. Het onderzoek kan bestaan uit elektrische testen en/of het openen van batterijen.
 • Constructieonderzoek          Zijn de batterijen geschikt voor de toepassing. Materialen en constructiewijze worden                                                   duidelijk beschreven.

De analyses komen vergezeld van een duidelijke rapportage.

Training

Batterijen zijn vaak nog een zwart gat als het gaat om de keuze van de juiste accu’s en het handelen er van.

 • Training accutechnologie           Algemene training over accu’s. Vooral toegespitst op de verschillende                                                         technologieën loodbatterijen waaronder antimoon en calciumleveringen,                                                         EFB, AGM, Semitractie en Deep Cycle. Laden en basiskennis handelen van accu’s.
 • Training storingzoeken               Aanvulling op de technologietraining. Geeft een duidelijk overzicht wat de reden van                                                        uitval kan zijn en hoe zich dit uit in een accu.
 • Training alternatieven                Naast de loodbatterij zijn er op dit moment alternatieven beschikbaar.

Datalogging

De belasting van de accu’s wordt steeds zwaarder. Vaak geeft dit problemen veroorzaakt door:

 • Dimensionering                            Wanneer een te kleine accu’s ingezet wordt kan dit leiden tot vroege uitval door                                                         overbelasting. De dataloggermeting is zeer duidelijk in het aantonen van een goede                                                         of verkeerde laadbalans
 • Technologie                                  Is de standaardaccu goed genoeg of is er een zeer zware doorloop van energie. De                                                         logger toont dit aan.
 • De wagen                                      Functioneert alles op de wagen naar behoren of zijn er zware verbruikers of                                                         verbruikers met een storing. Ook dit toont de logger aan.