BPS voor Batterij-opslagsystemen, Solarinstallaties: van daken tot parken, Advisering op het gebied van productie en toepassing van batterijen & Testen

Battery Storage

Battery Power Storage ontwerpt en configureert energie-opslagsystemen van klein tot groot.
Een gemiddeld huis in Nederland heeft aan 10-20kWh energie-inhoud meer dan genoeg.
Voor opslag bij wind en zonneparken worden systemen van meerdere MWh ingezet
 

Solar installaties

Battery Power Storage configureert en begeleidt de realisatie op daken van particulieren en bedrijven.
Elk van deze installaties kan worden gekoppeld aan een op maat gemaakte energie-opslag.


 

Services

Battery Power Storage BV heeft gezamelijk zo'n 50 jaar ervaring in batterijproductie, technologie, R&D, testen en retail. Deze ervaring kan gedeeld worden in workshops, voordrachten en advisering ter plaatse.
In het eigen laboratorium kunnen accu's getest worden aan de geldende normon en wordt forensisch onderzoek uitgevoed aan uitgevallen accu's

Meer over Battery Power Storage

Battery Power Storage BV is in 2015 opgericht  met in het vizier de mogelijkheden van de aankomende energietransitie. Windenergie en zonne-energie veroorzaakt een sterke onbalans in het netwerk en doordat centrales sluiten is er niet meer eenvoudig bij te regelen. Het doel, was én is, om kostentechnisch aantrekkelijke energie-opslagsystemen in de markt te zetten die 1. onafhankelijk zijn van subsidies en 2. waarmee revenuen gegenereerd kunnen worden op de verschillende energiemarkten of om als buffer te dienen voor uitgestelde levering. Om het doel te kunnen bereiken is gekozen voor de lood-zuurtechnologie: meer dan 100 jaar beproefd, betrouwbaar, en nagenoeg 100% recycleerbaar. Battery Power Storage BV (BPS) verzorgt de levering én afvoer ter recyclage en brengt de grondstoffen weer bij de fabrikant terug om zo een circulair systeem te verkrijgen. In 2017 is een aanvang gemaakt de Energie Buffer Unit (EBU) te ontwikkelen. Dit houdt onder meer het modificeren van de batterijcellen in het integreren van de componenten tot een complete EBU.